Klassisk musikk

Klassisk musikk

Klassisk musikk

Klassisk musikk er en egen musikksjanger og kalles også kunstmusikk. Sjangeren strekker seg tilbake til 1000-tallet og vestens kunstmusikk, og kjennetegnes også ved bruk av musikknotasjon. Kjente komponister innen denne musikksjangeren er for eksempel Johann Sebastian Bach og Ludwig van Beethoven.

Klassisk musikk er gjerne laget for konserter og fremførelse og den ble forbundet med kirke, adel og overklasse. I starten var musikken helst enstemmig, som for eksempel gregoriansk sang, og senere begynte man med flerstemmighet. Oppfinnelsen av notasjon var veldig viktig. Etterhvert oppstod operaen og instrumentale former i barokken utviklet seg videre. Etter hvert utviklet musikken seg videre som opplevelse i byene, og den var ikke lenger bare forbundet med kirke og adel. Klassisk musikk kan deles inn i følgende epoker: Musikk i middelalderen, Musikk i renessansen, Barokkmusikk, Wienerklassisismen, Romantikken, Impresjonisme og Moderne musikk.

Johann Sebastian Bach

Johann Sebastian Bach regnes for å være en av de fremste komponister i verden når det gjelder klassisk musikk. Han levde fra 1685–1750 og kom fra Tyskland. I tillegg var han både komponist, fiolinist, organist, pedagog, kapellmester og cembalist. Bach var aktiv innen kirkemusikk og hadde flere viktige posisjoner i menigheten. Kjente verk av Johann Sebastian Bach kan nevnes: Juleoratoriet, Toccata og fuge i d-moll, Brandenburgerkonsertene og Das wohltemperierte Klavier. I Leipzig jobbet han som kantor i Thomaskirken, der han komponerte og lagde vokalmusikk for kirken. I tillegg dirigerte han Thomaskoret.

En annen komponist som kan sies å ha påvirket klassisk musikk er Ludwig van Beethoven. Han var en tysk komponist og spilte også piano. På samme måte som Bach, så regnes han som en av verdens største komponister. Blant hans mest kjente verker er: Skjebnesymfonien, Til Elise, Eroica og niende symfoni i d-moll. Beethoven levde fra 1770–1827 og kom fra Østerrike. Han levde i perioden som kalles for «Klassisismen» med romantisk musikk. Som ung fikk han pianoundervisning, og hans forbilder var Mozart og Haydn. Senere i livet fikk han hørselsproblemer og ble senere døv.

Skjebnesymfonien regnes som ett av de mest berømte verkene i vestlig kunstmusikk og i Wienerklassisismen. Verket består av en åpningssonate, en andante, en scherzo og en finale – altså fire satser. Skjebnesymfonien er skrevet mellom 1804–1808 med premiere i 1808 i teateret; Theater an der Wien. Tiden da verket ble skrevet var preget av politisk uro og pågående Napoleonskriger i Wien; i tillegg var Beethoven utsatt for tiltakende døvhet.

Moderne musikk
Moderne musikk

Moderne musikk

Moderne musikk kjennetegner musikken på 1900-tallet. Vi har både Modernisme, Samtidsmusikk og andre musikkformer/-uttrykk under denne epoken. Modernisme betegner radikale bevegelser innen kunst og kultur i denne perioden. Modernistisk tankegang legger vekt på vitenskap, eksperimentering og teknologi. Det handler om å skape noe og utfordre/forandre med utgangspunkt i sine omgivelser.

Samtidsmusikk betegner klassisk musikk i det 20. og 21. århundre. Komponister fra denne perioden er for eksempel Steve Reich, Luciano Berio, Karlheinz Stockhausen og Helmut Pierre Boulez. Av norske komponister kan nevnes: Arne Nordheim, Magnar Åm og Olav Anton Thommessen. Klassisk musikk er i dag en del av pensumet i skolen og er også en del av kulturarven.


© 2021 Susivarming